Helsingfors XII Apoteket Svanen

verkade från 1912 till slutet av april 2018 i hörnet av Lappviksgatan och Eriksgatan. Apoteket fanns hela denna tid i samma utrymmen och med den ursprungliga interiören bevarad.

Trots att apoteksverksamheten på Svanen upphörde, lever den skyddade apoteksinteriören kvar men nu i en lite annorlunda omgivning, som Vinrestaurangen APOTEK. På sätt och vis ser vi här en cirkel slutas, då det i dessa lokaliteter fanns en öl- och vinhandel åren 1908-11, innan man började inreda apoteket.

Apoteksverksamheten på Helsingfors 12. apotek lever också vidare, nu som Vuo-apoteket i Nordsjö.

Apoteket Svanens sista apotekare Bengt Mattila berättar om farmacins historia på Apoteket Svanen genom nio berättelser:

Apotekets namn >
Ett minne om diskens ledstång >
Atmosfären på ett traditionellt apotek >
Apotekens roll under förbudslagen >
Nattdejourering >
Giftskåpet >
Farmaceutiska kompositionsböcker >
Apotekarens roll förr i tiden >
Apotekens gamla arbetsredskap >

Multimediaföretaget KUTOMO förverkligade videoinspelningarna år 2010.

År 2012, när Apoteket Svanen fyllde hundra år, publicerade Pro Svanen arbetsgruppen (Bengt Mattila, Liisa Kunttu och Heikki Kunttu) en rikligt illustrerad bok

Apoteket Svanen 100 år.

En pdf-version av boken kan ses här
från uppslag till uppslag > eller
från sida till sida >